• OPPGAVER: Politiets hovedoppgaver kan i dag deles i to, ifølge artikkelforfatteren: straffesaksarbeid og arbeid på forebyggings- ordens- og sikkerhets- og beredskapsfeltet. FOTO: SCANPIX

Politidirektoratets faglige utfordringer