Dramatisk for Dagrun Eriksen

Hans Fredrik Grøvan seiler nå opp som den store favoritten.