• OMLEGGING: Det kan beklages, slik pasient Siri Tønnessen og overlege Vegard Nilsen gjør, men det er riktig å gjennomføre en ny oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner. FOTO: Kristin Ellefsen

Kommunene skal overta oppgaver

Vi står overfor et veiskille i norsk helsepolitikk med en ny rollefordeling mellom sykehus og kommuner.