Ansgar Gabrielsens metoder

Ansvaret for å forvalte så store penger som Cultiva sitter med, bør forutsette store ambisjoner og visjoner, også på vegne av små folk. Problemene oppstår når selve strategien blir liten.