Karkirurgi på spill

Et vitalt medisinsk behandlingstilbud i landsdelen kan stå i fare: Sørlandet sykehus kan miste karkirurgien.