Hvem flytter fra byen – og hvorfor?

Kristiansands innbyggertall øker. Samtidig viser tallene at Kristiansand isolert sett taper for nabokommunene.