Eiendomsskatt

2700 boligeiere har fått helt eller delvis medhold på sin klage på ny eiendomsskatt i Kristiansand; et betydelig tall.