Viktig helsedebatt

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen reiser en viktig debatt når han i Aftenposten lørdag forteller at fremtidig effektiv helsebehandling blir så dyr at samfunnet ikke har råd til å betale for behandlingen. Allerede nå er det personer som ikke får mulig behandling som kan forlenge deres liv.