• GODTOK: Dommerne i den tyske forfatningsdomstolen godtok at landet bidrar videre i bestrebelsene på å redde euroen.

Lettelse over dommeravgjørelse

Det lød et lettelsens sukk over det finansielle Europa.