Samarbeid kontra boikott

Vi bør dele kunnskapen vår med andre land.