Bytunnelen – en samlende hovedvei for Kristiansand?

På grunn av topografien blir en ny stamvei forbi Kristiansand dyr uansett hva som velges, men det kan bli enda dyrere å satse på at den ikke trenges.