• Vi har altså et A- og et B-lag i dagens Norge når det gjelder hvem som kan regne med hjelp fra politiet, skriver artikkelinnsenderen FOTO: Martin Litwicki

Support your local police?

Ja, slik sto det på noen klistremerker som var til salgs på bensinstasjonene i 60 og 70 årene. Og i utgangspunktet ønsker vi vel alle å bidra til at politiet kan gjøre jobben sin til beste for folk flest.