En annen planet

De politiske partiene i Kristiansand la denne uken fram sine budsjettforslag. Ikke uventet er det Fremskrittspartiet som distanserer seg mest fra rådmannens innstilling.