Kristent sinnelag

Den siste uken er personkonfliktene i Filadelfia i Vennesla brettet ut for offentligheten. Pastor Gunnar Jeppestøls enerådige lederstil skal være kimen til opprøret i menigheten.