Forsknings- skandalen

Det er en drepende kritikk granskningsrapporten som har tatt for seg kreftforsker Jon Sudbøs vitenskapelige arbeider, kommer med. Rapporten slå fast at den internasjonalt anerkjente forskeren systematisk har jukset med dataene i sine vitenskapelige publikasjoner. 13 vitenskapelige artikler i en rekke anerkjente medisinske tidsskrifter må trekkes tilbake.