Gratulerer Start - og Sørlandet!

Det er enkelte begivenheter som er epokegjørende i en landsdels historie. I går opplevde Sørlandet og hele fotball-Norge en slik skjellsettende begivenhet.