Brøyter ikke for syklister

I lørdagens avis blir det opplyst fra Ingeniørvesenet ved Arvid Høyåsen at det er politisk bestemt at gang— og sykkelstiene ikke skal brøytes før det kommer mellom fem og ti cm snø.