• Lesbisk5 (1).jpg

Ulike meninger blant prestene

Øyvind Benestad har gitt en kommentar på intervjuet med meg ang forbønn for likekjønnede i kirkene.