Enda et løftebrudd fra Fremskrittspartiet!

Det er med triste øyne at jeg ser på riksnyhetene at en kjent trussel mot rikets sikkerhet går fri i vår hovedstad er en skam.