Det enkleste er pistol

Det mener tydeligvis lov-og-orden-minister Anundsen.