Utlevering og utvisning

Det er gode grunner til å ha en asylpolitikk som tar hensyn til integreringsevne og reell mottakskapasitet.