Gir (bort) 800 millioner

Er det noen i det byråkratiske/politiske systemet som greier å sette en stopper for dette gibort-hysteriet?