Godt næringslivsnytt

Historien vi brakte i går om Siem Offshores vekst i tonnasje, bemanning og børsverdi, er en ekte gladsak fra næringslivet i en tid da svinnende ordrereserver lett fanger oppmerksomheten.