Men når kulturkontoret i Kristiansand nå vurderer å søke om skjenkebevilling til allaktivitetshuset Samsen, som gjennom år er profilert som et rusfritt ungdomsmiljø, endog med etableringsstøtte fra Rusmiddeldirektoratet, reagerer vi. Er det noe sted vi bør forvente at det er et alkoholfritt miljø, så er det på kommunale møteplasser tilrettelagt for barn og ungdom.Samsen har etablert seg som et aktivitetssenter for barn og ungdom i Kristiansand. Det vil være svært uheldig om kommunens kulturkontor nå ønsker å endre på denne profilen, og når begrunnelsen for en søknad om bevilling rett og slett er å tjene penger og å tiltrekke seg et mer voksent publikum, må vi undre oss på hvor gangsynet er i det kommunale kulturbyråkariet i Kristiansand.