Betraktningen rant oss i hu i forbindelse med våre egne reportasjer om et par av Kristiansand kommunes mer vidløftige satsinger de siste årene; Sørlandshallen og undervisningsdirektørens lærebokprosjekt. Førstnevnte er virkelig ille og betyr at alt hva kommunen får inn fra mange, mange hardt arbeidende skattebetalere renner ned i et nærmest bunnløst tapssluk og blir borte. Og det skjer uten at hallen ser ut til å gi særlige ringvirkninger i lokalsamfunnet, sju år etter at den sto ferdig. Lærebokprosjektet er heldigvis mindre i omfang, men i prinsippet like forkastelig.Vi gjentar nok en gang: Kommunens rolle i næringsutviklingen er å legge forholdene til rette for dem som kan spillet, ikke å delta selv — som amatør blant proffer.