Denne gang sliter man åpenbart mer enn vanlig med å finne habile kandidater og enkelte partier har sågar gått til det skritt å rykke inn annonser i dagspressen hvor man søker etter nye koster. For det lokale demokrati kan dette være ille nok. Men rent parodisk blir det når det skal settes i gang et svært apparat for å nominere og velge kandidater til de nye fylkestingene {ndash} politiske institusjoner som etter sykehusreformen er blitt redusert til fylkesskolestyrer med nogot attåt. Og de partilistene som hittil har vært offentliggjort til fylkestingsvalget er, med få unntak, lister over politikkens C og D-lag. Det illustrerer minst to problemstilinger; at restene av fylkespolitikken er så lite interessant at den ikke tiltrekker erfarne politikere. Og at det i en situasjon hvor man har en politisk rekrutteringskrise i lokalpolitikken bruker etterraksten til å fylle opp posisjoner i en institusjon tømt for innhold. Har de politiske partiene problemer med å rekruttere kandidater til kommunestyrevalgene i dag, trenger ikke det nødvendigvis være et demokratisk krisetegn. Det kan snarere være uttrykk for en representasjons-slitasje. Norge ligger trolig på verdenstoppen når det gjelder forholdet mellom valgte representanter i ulike lokalpolitiske ombud, og innbyggertall.Derfor virker det fullstendig meningsløst at vi nå skal velge 70 representanter til fylkestingene i de to agderfylkene for å fordele penger til videregående skoler og noen kultur— og næringsutviklingsmidler. De videregående skolene styrer seg selv innenfor de rammer de blir tildelt. Vest-Agder fylkeskommune har som følge av de reduserte oppgavene valgt den symbolske gest å skjære ned på antallet fylkestingsrepresentanter fra 45 til 35, som om det utgjør noen forskjell i denne sammenheng. Mens Aust-Agder fylkeskommune er en av de få fylkeskommunene som fortsetter med samme antall som før. Vi tror derfor at dersom det er noe som virker nedbrytende på lokaldemokratiet og den lokalpolitiske deltagelse, så er det å opprettholde den nåværende fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå. Å invitere velgerne til valglokalene for å stemme inn 35 representanter til et utvidet fylkesskolestyre, er neppe egnet til å fremme respekten for det lokale folkestyre. Snarere tvert om.