• For å hindre global oppvarming på mer enn 2 grader må vi kutte verdens klimagassutslipp med opp mot 85 prosent innen 2050. Store deler av disse utslippskuttene kan gjøres ved å slutte å bruke olje, gass og kull som energikilder, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Karbonfangst helt nødvendig

Uten karbonfangst og –lagring vil det ikke være mulig å hindre en global oppvarming på over 2 grader.