Mening

Vannkraft i politisk bakevje

Norske vannkraftselskap er langt hardere beskattet enn andre landbaserte virksomheter i Norge, og har heller ikke staten som refusjonskasse for utviklingskostnader, slik oljeselskapene har, skriver artikkelforfatteren. Foto: Arkivfoto