Hvordan komme i bedre form?

Det er mulig å forbedre formen. Men det krever en viss egeninnsats.