Om inkasso og oppdragelse

Det finnes ingen lettvint oppskrift på hvordan vi skal gi våre barn rett opplæring i økonomi.