Evig optimist

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) har ambisjoner om å presse og lokke USA til å ta en lederrolle i klimakampen. Det er ingen beskjeden oppgave.