Forbrukerne og håndverkerbransjen

I mange tilfeller kan det nesten være umulig å finne ut hva en vare eller tjeneste faktisk koster, sett i forhold til kvaliteten som leveres.