Er Afghanistan viktig nok?

Hva bør kreves for at man skal risikere livet og dø for en sak?