Kan vi stole på våre politikere?

Frednings— og verneplaner nedfelt i Kristiansand kommunens mange planprogrammer har liten betydning når de folkevalgte likevel gjør som de vil.