Ny plan- og bygningslov – hva nå?

Kommunene har fått et godt verktøy til å forebygge arealkonflikter og ivareta morgendagens samfunnsinteresser: Men det kreves evne, og ikke minst vilje, til å bruke verktøyet.