Omdømmet vårt

Igjen er Omdømmebarometeret lagt fram. Igjen har det fått masse oppmerksomhet.