«Ikke skyt på pianisten»

Det er politikerne fra alle partier som har vedtatt sammenslutningen av arbeidskontorene, trygdekontorene og sosialkontorene til en etat.