Et gufs fra fortiden

Ungdomsrådet i Farsund har talt. Rådet foreslår at elever med innvandrerbakgrunn skal pålegges å snakke norsk, og til nød skal de få lov til å snakke engelsk, i friminuttene.