En plan for vekst

Forslaget til arealplan for de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet tar høyde for en vekst på 60.000 nye innbyggere. Det er en vekst på nærmere 50 prosent i forhold til dagens 125.000 innbyggere.