Mangler strategi

Nå tiltar stormen om Sørlandet sykehus.