• Havbukta 003.jpg FOTO: ARKIV

"Njet" fra Søgne om Havbukta!

Det kan synes som om noen har misforstått vårt brev til Søgne kommune om Havbukta.