Stopp rødgrønt kutt

Den avgåtte rødgrønne regjeringen foreslo et kutt på 214 mill. kr for personer under 67 år med betydelig omsorgsbehov i kommunene.