• Debatten om kommunestruktur kommer til å prege kommunene på Sørlandet i månedene og årene framover, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Nytt kommunekart på Sørlandet

En ny kommunestruktur blir kompromiss mellom fysiske avstander og befolkningsstørrelse.