En midlertidig løsning

Det blir ingen endelig fred før vi får ett sykehus.