Tarmkreftoperasjoner

Hva sier styret i Helse Sør-Øst etter hvert?