• EU: Merkels spare- og innstrammingspolitikk begynner å bli svært alvorlig og merkbar, skriver artikkelforfatteren. Ikke kun for de 26 millioner som går arbeidsløse, men for hele EU-prosjektet. FOTO: SCANPIX

Arbeid er sivilisasjon

Arbeid er ikke kun kilden til den enkeltes velferd og verdighet. Arbeid er kilden til all sivilisasjon. Arbeidsløshet er kapital som er lagt i aske.