Barns behov og likestilling

Dagens debatt om likestilling handler ikke om barns beste.