• VIDEREUTDANNING: Den statlige videreutdanningsordningen «Kompetanse for kvalitet» har vært i sving siden studieåret 2011/2012, skriver artikkelforfatterne, og gleder seg over at for studieåret 2013/2014 ser det ut som Vest-Agder for første gang kommer til å benytte seg av hele den avsatte potten til videreutdanning for lærere. FOTO: SCANPIX

Lærerkompetanse – en viktig forutsetning for kvalitet i skolen!

De siste årene har statlige kompetansemidler blitt dreid mer og mer mot videreutdanning på bekostning av etterutdanning – forstått som kortvarig oppdatering av kompetanse, gjerne i form av frittstående dagskurs.