Sørlandspartiet

Hvis KrF havner i regjering etter høstens valg, blir det opp til KrF-erne fra Sørlandet å sørge for at landsdelen får større gjennomslag i nasjonale prioriteringer i neste stortingsperiode.