Norges fornybarandel

Mange mener at mer fornybar energi i Norge ikke vil gi reduserte utslipp, hverken i Norge eller i Europa.